QUÉT QR NHANH
QUÉT QR NHANH Menu kỹ thuật số không tiếp xúc

Hàng ngàn nhà hàng sử dụng QuickQR
để biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Tham gia ngay
Chúng ta làm gì?

Các giải pháp sáng tạo để tạo menu kỹ thuật số QR tự thiết kế

Bạn có thể tạo menu của riêng mình bằng mã QR Code tự thiết kế. Ngoài ra nhiều mẫu QR làm cho nó tốt hơn.

Gói thành viên

Business

59.99 €/ Hàng tháng
Đặc điểm của Business
 • 20 Danh mục thực đơn
 • 30 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 1000 Số lần quét mỗi tháng
 • 10 Categories
  100 Products
  1000 Scans
  QR Code Generator
  3 Flyer Templates
  Link on your website + QR Code
  QR - Social Share Function
  Shop Link on your website + QR Code
Tham gia ngay

Premium

89.99 €/ Hàng tháng
Đặc điểm của Premium
 • 10 Danh mục thực đơn
 • 100 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • We set everything up for you
  System & Menus / Products Setup
  Unlimited Categories
  Unlimited Products
  Unlimited Scans
  Hosting incl. Backup
  Shop link on your website + QR Code
  3 Unique Flyer designs included
  QR - Social Share Function
  Automated ordering - printing process
  E-mail marketing tool for 12 months
  E-Mail Marketing Tool Setup
Tham gia ngay

Business Trial

0.00 €/
Đặc điểm của Business Trial
 • 2 Danh mục thực đơn
 • 5 Thực đơn các mục cho mỗi danh mục
 • 10 Số lần quét mỗi tháng
 • Business Trial
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chính sách Cookie

Chấp nhận